0.31

Filtri

G3255-anello-oro-giallo-bianco-diamanti-brillanti-marquise

Brillanti, Diamanti, Marquise, Oro 18 Kt, Oro 750/1000, Oro Bianco, Oro Giallo

G3239-anello-oro-giallo-diamanti-smeraldo-1

Baguette, Brillanti, Diamanti, Oro 18 Kt, Oro 750/1000, Oro Giallo, Smeraldo

G3221-anello-occasione-guidetti-oro-giallo-diamanti

Brillanti, Diamanti, Oro 18 Kt, Oro 750/1000, Oro Giallo

G2440-anello-oro-bianco-rubino-diamanti-brillanti

Guidetti

Brillanti, Corindone, Diamanti, Oro 18 Kt, Oro 750/1000, Oro Bianco, Rubino